ادمک

ادمک اخره دنیاست بخند

                    ادمک مرگ همین جاست بخند

دستخطی که تو را عاشق کرد

 شوخی کاغذی ماست بخند

                   ادمک خر نشوی گریه کنی!

ان خدایی که بزرگش خواندی

به خدا مثله تو تنهاست بخند

/ 0 نظر / 12 بازدید