قسمتی از شعر مسافر

چرا گرفته دلت؟

مثل آنکه تنهایی

چقدر هم تنها!

خیال میکنم دچار آن رگ پنهان رنگ ها شده ای

دچار یعنی عاشق

و فکر کن که چه تنهاست

ماهی کوچک اگر دچار ابی بیکران دریا باشد

چه فکر نازک غمناکی...!

                        ( سهراب سپهری)

/ 0 نظر / 38 بازدید