تو را دوست میدارم

تو را دوست می‌دارم

تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم

تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته‌ام دوست می‌دارم

برای خاطر عطر گسترده بیکران و برای خاطر عطر نان گرم

برای خاطر برفی که آب می شود،برای خاطر نخستین گل

برای خاطر جانوران پاکی که آدمی نمی‌رماندشان

تو را برای خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم

تو را به جای همه کسانی که دوست نمی دارم دوست می دارم .

/ 0 نظر / 13 بازدید