منو ببخش که دوستت داشتم

هر چی فکر میکنم هیچ گناهی نداشتم من فقط گناهم این

بود که دوستت داشتم!تو هم گناهی نداشتی فقط گناهت

این بود که دوستم نداشتی!

واسه تک تک دقایقی که نمیخواستی پیشم باشی و من

میخواستم منو ببخش.واسه همه ی نگاه هایی که دزدکی

از چشمانت کردم و به خاطر تمام شب های که بالشتم به

خاطر تو از اشک چشمانم خیس بود منو ببخش...ببخش به

خاطره این که اسمت را روی تمام زندگی ام حک کرده ام

ببخش که همه میدانند دوستت دارم منو ببخش به خاطره

این که هنوز در انتظارتم و ببخش به خاطره این که بی اجازه

عاشقتم.

ببخش به خاطره گل های نیلوفر و به خاطره تمام ستاره

هایی که تنهایی ام را دیدند و به خاطره قاصدک هایی که

برایم خبری از تو نیاوردند

منو ببخش...ببخش که بی اجازه دوستت داشتم و ببخش

که بی اجازه دوستت دارم...

/ 0 نظر / 87 بازدید