عشق...

عشق پیش از هنگام پیرمان میکند

و هنگانی جوانی را به ما باز

می گرداند که دیگر دوران جوانی گذشته...!

/ 0 نظر / 36 بازدید