این روزا...

این روزا عادته ادما شده دل شکستن


این روزا همه نزدیکه همن ولی از هم دورناین روزا دروغ گفتن یه رسمه


این روزا زمونه با ادما بازی نمیکنه ادما با اون بازی میکنن


این روزا شادی ها انقدر بی ارزشن که میونه غمها گم میشن

این روزا اگه گریه کنی بی منطقی و اگه گریه نکنی سنگدلی

این روزا خنده هم پولی شده

این روزا بعضی ها جواب سلام نمیدن که نخئان خداحافظی کنن


این روزا مردم کتاب میخونن تا کتاب نشن


این روزا مردم منتظرن این روزاشون تموم بشه تا شاید

خوشبخت بشن!

این روزا..............

/ 0 نظر / 14 بازدید