یک روز زندگی

دو روز مانده به پایان جهان . تازه فهمید که هیچ زندگی نکرده . تقویمش پر شده بود. و تنها دو روز.

تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود.

پریشان شد. آشفته و عصبانی نزد خدا رفت تا روزهای بیشتری از خدا بگیرد.

داد زد و بد و بیراه گفت . ..خدا سکوت کرد. فریاد زد و جار و جنجال به راه انداخت .. خدا سکوت کرد ..

آسمان و زمین را به هم ریخت . خدا سکوت کرد .. به پر و پای فرشته ها پیچید .. خدا سکوت کرد..

کفر گفت و سجاده را دور انداخت.. خدا سکوت کرد.. .... دلش گرفت و به شدت گریست و به سجده

افتاد.. خدا سکوتش را شکست و گفت:" عزیز من . اما یک روز دیگر هم رفت وتمام روز را به بد و بیراه

گفتن و جار و جنجال کردن گذراندی و از دست دادی . تنها یک روز دیگر باقی مانده. بیا و لا اقل این یک

روز را زندگی کن."

در لا به لای هق هقش گفت :" اما با یک روز .... با یک روز چه کار می توان کرد؟؟؟؟؟"

خدا گفت :" آن کس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند. گویی هزار سال زیسته است . و آن که امروزش

را در نمی یابد .هزار سال هم به کارش نیاید ."

آنگاه سهم یک روز زندگی را در دستانش ریخت و گفت:" حالا برو و یک روز زندگی کن."

او مات و مبهوت به زندگی که در گودی دستانش می درخشید نگاه کرد. اما می ترسید حرکت کند و تکان


بخورد . مبادا زندگی از لا به لای انگشتانش بریزد.

قدری ایستاد . بعد با خود گفت:" وقتی فردایی ندارم .نگه داشتن این زندگی چه فایده ای دارد؟؟؟ .بگذار

این یک مشت زندگی را مصرف کنم."

آن وقت شروع به دویدن کرد . زندگی را به سر و رویش پاشید. زندگی ر ا نوشید . و زندگی را بویید ...

چنان به وجد آمد که دید می تواند تا ته دنیا بدود . می تواند بال بزند و پرواز کند . می تواند پای روی

خورشید بگذارد . و می تواتد............


او در آن یک روز آسمانخراشی را بنا نکرد . زمینی را مالک نشد . مقامی را به دست نیاورد .........

اما در همان یک روز دست بر پوست درختی کشید .روی چمن ها خوابید . سرش را بالا گرفت و ابرها را

دید .و به آنهایی که او را نمی شناختند لبخندزنان سلام کرد . . و برای آنهایی که دوستش نداشتند از ته

دل دعا کرد . . . او در همان یک روز آشتی کرد . خندید و سبک شد. و بخشید . ...عاشق شد و

سبکبال عبور کرد .....و تمام شد.

او در همان یک روز زندگی . کرد


فردای آن روز فرشته ها در تقویم خدا این گونه نوشتند :


امروز او در گذشت . کسی که هزار سال زیست

/ 0 نظر / 14 بازدید