نکاتی در مورد شما

1) حداقل 5 نفردر این دنیا تورا دوست دارند،آنقدرکه حاضرند برای تو بمیرند.

2) حداقل 15نفر دراین دنیا ترا به دلایلی دوست دارند.

3) تنها دلیلی که ممکن است کسی از تو متنفر باشد این است که میخواهد مثل تو باشد.

4) یک لبخند تو میتواند برای هرکسی خوشبختی بیاورد حتی اگراوازتو خوشش نیاید.

5) هرشب کسی با فکرتو به خواب میرود.

6) توبرای یک نفر یک دنیایی.

7) بدون تو شاید کسی نتواند به زندگی ادامه دهد.

8) تو فردی بخصوص وبی همتایی اما به روش خودت.

9) کسی که توحتی از وجودش بی خبری ترا دوست دارد.

10) وقتی احساس میکنی دنیا به تو پشت کرده،نگاهی بینداز،بیشتربه مانند این است که تو به دنیا پشت کرده ای.

11) همیشه شکایاتی را که به تو میشود را به یاد داشته باش وکلمات زشت آنرا فراموش کن.

12) همیشه احساست را بیان کن به این ترتیب دیگران از آن باخبر میشوند.

13) اگر دوست خیلی خوبی داری زمانی را برایش بگذار تا دریابد که چقدر برایت با ارزش است.

14) توباید دوست فوق العاده ای باشی چرا که این مطا لب را میخوانی.

/ 0 نظر / 16 بازدید