گریه یعنی....

گریه یعنی عشق با شعر سکوت

گریه یعنی اشک پنهان درسکوت

گریه یعنی طعم زیبای گذشت

گریه یعنی حسرت و عشق و نگاه

گریه یعنی درک بدبختی خود

گریه یعنی بی تفاوت نیستی

گریه یعنی شاید عاشق نیستی

گریه شاید معنی اش دل بستن است

گریه شاید دوری و نبودن است

گریه یعنی غصه از اعماق قلب

گریه شاید معنی اش عاشقی است

گریه شاید معنی اش بی غمی است

گریه یعنی ادمی خر نیستی

گریه کن ور نه تو ادم نیستی

/ 1 نظر / 80 بازدید
جوادزارعی

باسلام جالبه اگه میشه ازخنده وشادی هم بگو کوه یادت نره عاشق کوهستان