تا حالا فکرشو کردی؟چه خوب میشه که برگردی؟

هیچ وقت دلم برات تا این اندازه تنگ نشده بود!

این جمله ایه که هر وقت دلم برات تنگ میشه مینویسم!


واقعا فکر کنم تا حالا هیچ کس دلش این همه واسه

کسی تنگ نشده بوده!میدونی چرا نمیترسم و این حرفا

رو میزنم؟!اخه تو که اینجا نیستی که بخونی!

کاشک بودی و می دیدی که چقدر دلم هواتو کرده !

اخه بی معرفتی هم حدی داره!نداره!؟!من ازت هیچی

نمی خوام فقط می خوام ببینمت!دیگه این چشم هایی رو

که نمی تونه تورو ببینه نمی خوام!من هی چیزو بدونه تو

نمی خوام!تو خودت گفتی یکی رو میخوای که واقعا

دوست داشته باشه!دروغ گفتی یعنی؟

ولی نه!به تو و چشمای نازت نمی یاد که دروغ بگی!

تو تنها حقیقت زندگیه منی!چقدر با عکست حرف بزنم؟

عکسات دیگه خسته شدن!چقدر بنویسم از دلتنگی؟!

دلم نمی خواد از روی ترحم بیای و پیشم بمونی!

دوست داشتنم حیفه که حروم بشه!

ولی.......اگه پیشه من بهت بد میگذره!اگه کناره من بودنو

دوست نداری نمی خوام بر گردی!....ولی خیلی دوست

دارم بدونم!تا حالا فکرشو کردی چه خوب میشه که

برگردی؟

/ 0 نظر / 12 بازدید