از خیلی خوب...به خیلی بد(شل سیلور استاین)

از خیلی خوب ... به خیلی بد ... چقدر زود رسیدم
خیلی خوب٬خیلی بد٬ چقدر زود

ولی هیچ کس به من چیزی نگفته بود
من هرگز نمی دونستم
از خیلی خوب به خیلی بد این قدر زود میشه رسید
از آفتاب ... به سایه ... به بارون رسیدم
از عشق ... به شادی ... به رنج رسیدم
از خوندن آهنگ های عاشقانه ی شیرین
به آهنگ های غمناک گریه آور رسیدم
از حرف هایی مثل تا ابد شروع شد
و از همیشه به گاهی وقت ها٬ به هرگز رسید
از عاشق من باش ... تا برای من هم یه جایی نگهدار
از خیلی خوب ... به خیلی بد ... چقدر زود
خیلی خوب٬خیلی بد٬ چقدر زود

/ 0 نظر / 25 بازدید