فدای تو

در جنگل گل میرم که گل بچینم

در چیدن گل تو رو بیاد می بینم

به خود میگم بجای این همه گل

دوست دارم یک بار دگر روی ماه تو رو ببینم

دوست دارم حست کنم

عشق تو دستای تو لمس کنم

تا ببینی کی دوست داره

زندگیشو فدای چشمات میزاره

/ 0 نظر / 11 بازدید