جملاتی زیبا و ماندگار

خلاقیت یعنی اینکه به خودت این اجازه را بدهی تا اشتباه کنی. هنر یعنی دانستن اینکه کدام اشتباه را نگه داری.(Scott Adams)


هر کودکی هنرمند است. مشکل این است که چطور وقتی بزرگ می شویم هنرمند بمانیم.(Pablo Picasso)

علم بدون دین لنگ است. و دین بدون علم، کور. (آلبرت اینشتین)

انسان نباید از مرگ بترسد. چیزی که انسان باید از آن بترسد، هرگز شروع نکردن زندگی است. (Marcus Aurelius)

زندگی خیلی ساده است. ولی ما اصرار داریم که آنرا دشوار سازیم. (کنفوسیوس)

در واقع ما هرگز بزرگ نمی شویم. فقط یاد می گیریم که در اجتماع چگونه رفتار کنیم. (Bryan White)

نخستین انسانی که به جای پرتاب سنگ، فحش داد، آغازگر تمدن بشری بوده است. (Sigmund Freud)

اگر کودکی مان را روی زمین نگذرانده بودیم، هرگز نمی توانستیم زمین را دوست بداریم. (George Eliot)

بهترین کارها سه کار است :
تواضع بهنگام دولت، عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت. «رسول‌اکرم(ص)»


میانه‌روی در خرج یک نیمه معیشت است،
دوستی با مردم یک نیمه عقل و خوب پرسیدن یک نیمه دانش. «رسول‌اکرم(ص)»


بنده آنی که در بند آنی. «ابوسعید ابو‌الخیر»

«بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی
زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد.» (مولوی)


«هیچ وقت با یه آدم احمق دهن به دهن نشو. چون کسانی که از بیرون نظاره‌گر این دعوا هستند، احمق‌تر از اونی هستند که بتونن تشخیص بدن حق با توئه یا اون.»

کار کنید تا همه غصه‌ها و پریشانیهای خود را فراموش کنید. (گالیله)

هیچ چیز بهتر از کار کردن بجای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزدیک نمی‌سازد. «موریس مترلینگ»

نمی‌توانیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سر ما پرواز نکنند اما می‌توانیم نگذاریم که روی سر ما آشیانه بسازند. «ضرب‌المثل چینی»

حتی میمونها نیز گاهی از درخت می‌افتند. «ضرب‌المثل‌ژاپنی»

دل بی دوست درخت بی ثمر است. (حضرت علی (ع))

/ 1 نظر / 13 بازدید